Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

 • Od 1. 1. 2023 poskytujeme registrovanou sociální službu dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

  Posláním sociálně aktivizační služby Amina je pomáhat rodinám s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci a dochází k ohrožení zdravého vývoje dětí.


  Komu je služba určena

  Službu poskytujeme rodinám s dětmi a těhotným ženám žijícím v Liberci, jež se ocitly v těžké životní situaci spojené s rizikem sociálního vyloučení.

  Pomáháme také rodičům, kterým byly v minulosti děti odebrány a nyní jsou umístěny v ústavní výchově nebo v náhradní rodině.  S čím můžeme pomoci

  Po vzájemné dohodě pomáháme rodinám v těchto oblastech:

  - zajištění stabilních podmínek pro fungování rodiny (např. stabilizace finanční situace, řešení nepříznivé bytové situace, pomoc s hledáním zaměstnání apod.)

  - výchova a péče o děti, rozvoj rodičovských kompetencí

  - podpora pevných a bezpečných vztahů v rodině, zprostředkování kontaktu s dětmi umístěnými mimo rodinu

  - podpora vzdělávání a školní přípravy dětí, zprostředkování volnočasových aktivit pro děti

  - jednání s úřady, soudy a dalšími institucemi

  - sociálně-právní poradenství

  - zprostředkování bezplatné psychologické pomoci či další odborné pomoci  Jak nás kontaktovat

  Pro více informací nebo v případě zájmu o službu volejte v pracovních dnech v čase 9 – 17 hodin na tel. číslo 725 965 533, nebo pište na email: sas@aminaprorodinu.cz

  Zájem o spolupráci s námi můžete také sdělit Vaší pracovnici OSPOD, která nás s Vaším svolením kontaktuje.

  V případě Vašeho zájmu si domluvíme osobní schůzku u nás v organizaci (Jablonecká 8/31, Liberec), kde si ujasníme, s čím potřebujete pomoci a zda by Vám s řešením Vaší situace mohla pomoci naše služba.  Jak probíhá spolupráce

  V případě, že se rozhodnete naši službu využít, uzavřete s námi písemnou dohodu o spolupráci. Ta probíhá převážně formou osobních schůzek s pracovníkem služby, ve Vaší domácnosti, u nás v organizaci či v terénu (úřady, školy apod.). Spolupráce s námi je bezplatná a dobrovolná, tj. je možné ji z Vaší strany kdykoli ukončit.

   

 • Bc. Klára Topolová

  koordinátorka služby, sociální pracovnice.
  Telefon:  725 965 533
  email: klaratopolova@aminaprorodinu.cz  Klára zodpovídá za jednání se zájemci o službu, přípravu a dojednávání dohod o poskytování služby s klienty, za přímou práci s uživateli služby v rozsahu nabízených činností, komunikuje s OSPOD a dalšími spolupracujícími subjekty. Také vede personálně i metodicky team pracovníků SAS, kontroluje vedení klientské dokumentace.

  Klára vystudovala na Fakultě humanitních studií Masarykovi Univerzity obor Sociální politika, sociální práce a psychologie (Bc.), dále má sebezkušenostní výcvik Remedium II (5ti letý), výcvik  v Efektivní komunikaci a rodinné diagnostice pro pracovníky SPO (64 hodin), Všeobecný výcvik v telefonické a krizové intervenci (150 hodin). Další její vzdělání jsou například kurzy jako Krizová intervence tváří v tvář, Trauma, Rozhovor jako nástroj pomoci, Metodika rozhovoru s dítětem Child in Fokus (48 hodin), Zpracování přemístění za pomocí metody My Backpack (24 hodin)a další.

  Pracovala na Lince důvěry jako krizová interventka, jako terénní sociální pracovnice v organizaci Rozkoš bez rizika, terapeutka v chráněné dílně Bona o.p.s., socioterapeutka v chráněném bydlení a také jako terénní sociální pracovnice SPOD při Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.p.s. a jako klíčová pracovnice doprovázení pěstounských rodin v naší společnosti.

   

  Fotky + kontakty

 • Zásady a cíle

  Naše zásady:

  • Respekt k rozhodnutím, názorům a potřebám klienta
  • Nehodnotící a profesionální přístup
  • Zachovávání mlčenlivosti o klientovi
  • Podpora vlastní iniciativy klienta při řešení jeho situace
  • Zájem dítěte je nadřazen ostatním zájmům

   

  Základním cílem služby je rodina, která svým dětem vytváří bezpečné, podnětné a stabilní prostředí pro jejich vývoj.

   

  Dílčí cíle:

  - podpořit rodiče v rodičovských kompetencích

  - pomoci rodičům vyřešit svou obtížnou situaci, která má negativní dopad na děti

   

  Služby jsou poskytovány na základě standardů kvality, jejichž seznam najdete ke stažení ZDE.

  Pokud budete chtít nahlédnout do nich fyzicky, obraťte se na ředitele organizace.

  Kontakt:
  tomaskahan@aminaprorodinu.cz
  tel: 602 413 534

  Způsob podávání stížností najdete ke stažení ZDE.